MARS STAI La Tansa Mashiro

Dengan harap dapat ridho Allah
Mewujudkan cita-cita mulia
Ikhlas dalam berjuang tak kan pernah mengenal lelah
Mengembangkan uswatun hasanah dalam
kehidupan yang harmoni
teguh pada agama dalam berbangsa dan berbudaya
STAI La Tansa Mashiro almamater tercinta
Tempat kami tolabul ilmi
Tuk beriman, berilmu, dan peduli beramal
Bagi nusa dan bangsa …


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial